Cookie- och integritetspolicy

När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på annonserna som visas på sidan. Om du inte vill ha insamlad information bör du ta bort dina cookies (se anvisningar) och avstå från att använda webbplatsen ytterligare. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

småkakor
Webbplatsen använder “cookies”, som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller annat. på samma sätt för att identifiera det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och inriktning på annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som cookies. virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandling

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller tredjepartscookies som kan inkludera:

Google Analytics

individuell information
I allmänhet
Personlig information är all slags information som till viss del kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och bearbetar ett antal sådana uppgifter. Det händer till exempel. av alm. tillgång till innehåll om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar och bearbetar vanligtvis följande typer av information: En unik ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen samtycker till detta och anger informationen själv kommer du också att behandlas: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta kommer vanligtvis att associeras med skapande eller köp av inloggning.

säkerhet

Vi behandlar din personliga information säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive förordningen om personuppgifter och lagen om dataskydd.
Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta syfte uppfylls eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämrats eller kommit till obehöriga personer, missbrukats eller på annat sätt behandlats i strid med lagen.

Ändamål
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest troligt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Informationen lagras under den period som lagen tillåter och vi tar bort den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och lagringens bakgrund. Därför är det inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information tas bort.

Offentliggörande av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klick, geografisk plats, kön och ålderssegment, etc. lämnas ut till tredje part i den utsträckning som denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som finns i avsnittet “Cookies” ovan. Informationen används för att rikta in annonsering.

Vi använder också ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa behandlar information enbart för våra räkning och får inte använda den för dina egna ändamål.

Utlämnande av personlig information som namn och e-post etc. kommer bara att hända om du samtycker till det. Vi använder bara databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insikter och klagomål
Du har rätt att avslöja vilken personlig information vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad. Förfrågningar kan göras till: hjl@dra.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka oss en begäran till ovanstående e-postadress.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Soapnut Republic Nordic IVS
Steam Ferry Road 3, 2.
2100 Köpenhamn öst
Telefon: 50449148
E-post: hjl@dra.dk