Integritetspolicy

Vi samlar bara in personuppgifter i fall där detta borde vara relevant för oss, och vi samlar bara in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet med Soapnut Republic Nordic IVS.

Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser.

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge vi antingen är lagligt skyldiga att göra det eller så länge det är relevant för det syfte för vilket de samlades in.

Information vi samlar in

Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss, måste vi samla in vissa personuppgifter för att slutföra transaktionen och för att erbjuda dig våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din kundvagn medan vi använder vår webbshop.

Vi kan samla in information som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsinformation.

Soapnut Republic Nordic IVS samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

– Besök vår hemsida

– Slutför ett köp av våra produkter

– Skapar ett konto

Datakontrollanten

Datakontrollanten för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.soapnutrepublic.dk är Soapnut Republic Nordic IVS, Dampfergevej 3, 2., 2100 København Ø, cvr nr 40398643

Grund för behandling och syfte

Vi samlar in din vanliga kontaktinformation som namn och adress för att leverera den produkt eller tjänst du har köpt från oss. Vi samlar in din e-postadress för att skicka en orderbekräftelse samt en leveransbekräftelse.

När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ​​ditt namn, kortdata och IP-adress. Informationen som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för betalningsavveckling och uppfyllande av avtalet. När du betalar kommer en del av dina data att skickas till Bambora, inklusive information som krävs för att slutföra eller stödja betalningen, till exempel det totala köpebeloppet och faktureringsinformation.

Om du inte vill lämna de personuppgifter som krävs för att genomföra ett köp av en produkt kommer du tyvärr inte att kunna köpa produkter från oss på vår webbplats.

Din information (utom din e-postadress, om du har samtyckt till dess behandling i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 1 år efter att du fått din artikel eller tjänst.

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Vi har vår webbplats på Abtion A / S och betalningssystem genom Bambora, som fungerar som vår databehandlare. All personlig information som du tillhandahåller på vår webbplats kommer att lagras i Abtion A / S: s datacentra.

Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar bara personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagstiftningens krav på databehandling.

Vi har ingått avtal om databehandling med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer tillämpliga regler för skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter som vi måste säkerställa hela tiden. Du har rätt att begära följande:
• För att komma åt och korrigera / ändra dina personuppgifter
• Att ta bort personuppgifter

Dessutom har du rätt att protestera mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka oss en begäran till vår e-postadress hjl@dra.dk.